ח׳ בְּנִיסָן תשפ״ד

16/04/2024

רבי ניסים בר מרים ז"ל

תאריך פטירה: כ״ב בְּטֵבֵת תשס״ה

למניינם: 3.1.2005

איש תמים וירא אלוקים בעל מידות גדולות וגמילות חסדים לאין. ערוך

מועד ההזכרה הקרוב (למניינם): 26-12-2021