ט״ז בְּתַמּוּז תשפ״ד

22/07/2024

חנה בת יוסיליה ז"ל

תאריך פטירה: י״ד בַּאֲדָר ב׳ תשפ״ב

למניינם: 17.3.2022

מועד ההזכרה הקרוב (למניינם): 17-03-2022