ח׳ בְּנִיסָן תשפ״ד

16/04/2024

תפאחה בת חביבה ז"ל

תאריך פטירה: כ׳ בְּסִיוָן תשכ״ד

למניינם: 31.5.1964

סבתי,אם אבי,היקרה.
ממשפחת הלל .
מסורת בידם שהם מזרע בית דוד.

מועד ההזכרה הקרוב (למניינם): 19-06-2022