ח׳ בְּנִיסָן תשפ״ד

16/04/2024

אברהם בן כאטון ז"ל

תאריך פטירה: כ״ה בְּנִיסָן תשע״ז

למניינם: 21.4.2017

איש אמונה ותפילה

מועד ההזכרה הקרוב (למניינם): 26-04-2022