ט״ז בְּתַמּוּז תשפ״ד

22/07/2024

בנימין אסלמי ז"ל

תאריך פטירה: א׳ בְּתִשְׁרֵי תרס״א

למניינם: 24.9.1900

מועד ההזכרה הקרוב (למניינם): 07-09-2021