ח׳ בְּנִיסָן תשפ״ד

16/04/2024

ג׳ורג׳ סעדיה בן ססיל ז"ל

תאריך פטירה: כ״ב בְּסִיוָן תשנ״ד

למניינם: 1.6.1994

בס״ד
למשפ׳ תובל

מועד ההזכרה הקרוב (למניינם): 21-06-2022