ט״ז בְּתַמּוּז תשפ״ד

22/07/2024

יצחק סקיף ז"ל

תאריך פטירה: י׳ בְּטֵבֵת תרס״א

למניינם: 1.1.1901

מועד ההזכרה הקרוב (למניינם): 14-12-2021