ח׳ בְּנִיסָן תשפ״ד

16/04/2024

פייביש יעקב ז"ל

תאריך פטירה: א׳ בְּתִשְׁרֵי תרס״א

למניינם: 24.9.1900

כולו נתינה

מועד ההזכרה הקרוב (למניינם): 07-09-2021