י׳ בְּסִיוָן תשפ״ד

16/06/2024

הגאון רבי שמעון בעדני בן חביבה זצוק״ל

תאריך פטירה: י״ח בְּטֵבֵת תשפ״ג

למניינם: 11.1.2023

מועד ההזכרה הקרוב (למניינם): 22-12-2021