ח׳ בְּנִיסָן תשפ״ד

16/04/2024

משה שטרית בן עיישה ז"ל

תאריך פטירה: כ״ה בְּתַמּוּז תשע״ט

למניינם: 28.7.2019

מועד ההזכרה הקרוב (למניינם): 24-07-2022