ח׳ בְּנִיסָן תשפ״ד

16/04/2024

סעיד יוסף בן חנה ז"ל

תאריך פטירה: ט׳ בְּחֶשְׁוָן תשפ״א

למניינם: 27.10.2020

מועד ההזכרה הקרוב (למניינם): 15-10-2021