בס"ד

תפילת ערבית
ימי שני - חמישי

21:50

בברכה
תהילה לדוד נהריה

לתרומות ולהנצחה פל : 052:5619323