בס"ד

תפילת מנחה
בכולל תהילה לדוד
כל יום בשעה 16:40

" קורבנות "

בברכה
תהילה לדוד נהריה

לתרומות ולהנצחה פל : 052:5619323