בס"ד

בית הכנסת ממעמקים קראתיך ה'

פרשת פינחס זמני תפילות

ערב שבת

יום שבת

מנחה של שבת

19:15
מנחה

קבלת שבת

ערבית

08:15
שחרית
קידושא רבא

17:30
תהילים ( לילדים )
18:30
שיעור הלכה

19:00 : מנחה

19:30
סעודה שלישית

20:20
ערבית מוצ"ש

בברכת שבת שלום ומבורך