בס"ד

יהי רצון שזכות
לימוד התורה התפילות הברכות
וקריאת התהילים
יהיו להצלחה ורפואה שלימה של :

גב' דוינוב לודה בת אסיה הי"ו

גב' חיה דבורה בת שרה יסמין הי"ו

אמן כן יהי רצון

לתרומות ולהנצחה פל : 052:5619323