בס"ד

בית הכנסת " ממעמקים קראתיך ה' "

חג שבועות ופרשת נשא זמני תפילות

ערב חג

חג

יום שבת

יום חמישי

יום שישי

שחרית : 08:15
קידושא רבא

מנחה : 19:15

ערבית : 19:55

תיקון ליל שבועות : 23:00

שחרית : 05:00
נץ החמה : 05:45

אזהרות : 18:00
מגילת רות

19:10 : מנחה
קבלת שבת
ערבית של שבת

תהילים 17:15
( לילדים )
18:15 : שיעור בהלכה
18:50 : מנחה לשבת
19:15 סעודה שלישית
20:10 : ערבית מוצ"ש

חג שבועות שמח ושבת שלום