בס"ד

יהי רצון שזכות לימוד התורה
הברכות התפילות
וקריאת התהילים יהיו לע"נ :

רחמים בן לולו ז"ל

נלב"ע ט"ז באייר תשפ"ג

ת.נ.צ.ב.ה

אמן כן יהי רצון