בס"ד

יהי רצון שזכות לימוד התורה
התפילות הברכות וקריאת התהילים
יהיו להצלחת התורמת היקרה ובני משפחתה
בריאות נחת שמירה והצלחה :

ה"ה אביבה בת יונה הי"ו
ה"ה אריה בן לאה הי"ו
ה"ה אבישג ועדן בנות אביבה הי"ו
וזיווג משורש נשמותיהן

אמן כן יהי רצון

לתרומות ולהנצחה פל : 052:5619323