בס"ד

" ואלה יעמדו על הברכה "

התורם הנכבד

התורם הנכבד

ה"ה
יוסף חי תורג'מן הי"ו
ומשפחתו היקרה

ה"ה
חי טויטו הי"ו
ומשפחתו היקרה

רפואה שלימה
לגב' מור בת עופרה שתחי'

אמן כן יהי רצון

לתרומות ולהנצחה פל : 052:5619323