בס"ד

ברכת תודה

למתפללי בית הכנסת " מעמקים קראתיך ה' "

לכבוד ידידנו התורמים היקרים
בברכת חג שבועות שמח
זכות גדולה בידינו שתורמים כמוכם נמצאים
בחלקנו ומחזיקים אוהלה של תורה
וזוכים שתינתן תורה בישראל בכל יום ויום
בלימוד האברכים .
לקראת חג שבועות אנו מקיימים ימי לימוד תורה
תפילות וברכה להצלחתכם בכל מעשי ידיכם ברוחני ובגשמי .
כולל תהילה לדוד נהריה מאחל לכם ומשפחתכם
קבלת התורה כמעמד הר סיני ,
יהי רצון שהקב"ה ישפיע שפע ברכה והצלחה
וימלא כל משאלות לבככם לטובה
אמן כן יהי רצון .

בברכת התורה
כולל תהילה לדוד