בס"ד

יהי רצון שזכות לימוד התורה
התפילות הברכות וקריאת התהילים
יהיה להצלחת התורם :

ה"ה רונן בזזי הי"ו
ומשפחתו היקרה

בעלים ומנכ"ל חברת טורנדו

שיזכה לשפע ברכה והצלחה
ולכל מילי דמיטב בכל מעשי ידיו
אמן כן יהי רצון

בברכה
כולל תהילה לדוד נהריה

לתרומות ולהנצחה פל : 052:5619323