בס"ד

כולל תהילה לדוד נהריה
מברך בברכת חג פסח כשר ושמח
את כל תלמידי ישיבת בין הזמנים
תזכו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה
אמן כן יהי רצון

בברכת חג פסח כשר ושמח
כולל תהילה לדוד נהריה

לתרומות ולהנצחה פל : 052:5619323