בס"ד

ברכת תודה לידידנו היקר

הרב חיים רואש הי"ו

משנה לראש העיר
מחזיק תיק דת ראש סיעת ש"ס נהריה

על כל פועלו והשתדלותו בתרומת המזגן לרווחת האברכים
ומתפללי בית הכנסת ממעמקים קראתיך ה'

וכן התורם הנדיב רונן בזזי הי"ו

בעלים ומנכ"ל חברת טורנדו

יהי רצון שזכות לימוד התורה התפילות הברכות
וקריאת התהילים יהיו להצלחתם ויזכו לשפע ברכה
והצלחה ולכל מילי דמיטב
אמן כן יהי רצון

בברכה
כולל תהילה לדוד נהריה

לתרומות ולהנצחה פל : 052:5619323