צא וראה מה כתב בספר יוסף אומץ: "ענין הקדישים וברכו, תיקון זה אינו אלא לפשוטים, אבל לימוד תורה מועיל שבעתיים מכל תפילה, שעל ידי כן מכניסים את הנפטר למעלות גבוהות בגן עדן.

להנצחת יקירכם ע"י לימוד תורה

מלאו את הפרטים


ז"ל

אנא בחר/י את תאריך הפטירה העברי (להמרת תאריך לועזי בעברי לחצו כאן)

וכך כותב הגאון הרידב"ז בצוואתו לבניו: "לאחר אריכות ימים ושנים, תזהרו ביום שתאמרו בו קדיש, ללמוד דף גמרא באותו יום. ואם תהיה חס ושלום איזו סיבה ותבטלו את השיעור הזה, תזהרו מאוד מאוד שלא לומר קדיש באותו יום כלל, כי לא תעשו נחת רוח לנשמתי באמורכם קדיש בלי לימוד גמרא, תזהרו בזה"